Tema Arsimore  (Platformë Personale)

Garë e diturisë në lëndën e kimisë në nivel vendi

Kolegji “Mehmet Akif”, në bashkëveprim me MASHT, organizoi garën e diturisë, në nivel të Republikës së Kosovës, për nxënësit e klasave të teta dhe të nënta, në lëndën e kimisë.

Në ketë eveniment të rrallë shkolla jonë ka marrë pjesë me dy nxënës të klasës së tetë; Arben Shala dhe Donjetë Gashi dhe dy nxënës të klasës së nëntë; Rozafë Kryeziu dhe Labinot Kryeziu.
Sipas informacionit të dhënë nga mësimdhënësja e lëndës së kimisë, znj. Fehmije Toplana, rezultatet do të shpallen të hënën, më 04.04.2011.
Suksese!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.