Tema Arsimore  (Platformë Personale)

Intensifikohet ndërtimi i shkollës në shumë drejtime

Fëmijët tanë do të na falënderojnë për aq sa bëmë. Ata do te na kuptojnë për aq sa nuk mundem të bëjmë. Por do te na kritikojnë për aq sa mundem e nuk bëmë.
Unë ndihem keq që nuk bëra më shumë. ( kështu tha dikush )


Punohet me intensitet të shtuar në shumë drejtime. Pllaka monolite e katit të dytë, instalimi i rrymës, suvatimi, montimi i dritareve etj..
Ritmi i ndërtimit është shtuar, shkolla po merr pamjen çdo ditë e më shumë.

Investimi në dituri sjell kamatat më të mira – Benjamin Fraklin

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.