Shkolla Rrezor  Republika e Kosovës, Malishevë, Rrezor (Mleqan) – SHFMU "Beqir Gashi" – Publike

Klasa e pestë mbajti testin provues në lëndën e matematikës


Sot u mbajt testi provues në lëndën e matematikës për klasën e pestë. Testi u administrua nga arsimtari Fazli Kryeziu

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.