Shkolla Rrezor  Republika e Kosovës, Malishevë, Rrezor (Mleqan), SHFMU "Beqir Gashi" – Publike

Fillojnë përgatitjet për projektin “Kosovision Contest”

Nxënësit e klasës së pestë në bashkëpunim me mësuesin Sami Zogaj, filluan përgatitjet për garën në nivel të Republikës së Kosovës – “Kosovision Contest”

Nxënësit në kohën e tashme krijojnë pamjen e ardhmërisë duke propozuar dëshira për gjerat që dëshirojnë t’i kenë. Ata gradualisht fitojnë njohuri nga fusha e arsimit, infrastrukturës dhe mjedisit, ekonomisë dhe bashkëjetesës.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.