Shkolla Rrezor  Republika e Kosovës, Malishevë, Rrezor (Mleqan) – SHFMU "Beqir Gashi" – Publike

Licensimi i mësimdhënësve

Sot filloi procesi i licensimit për mësimdhënës të shkollës sonë. Licensimi kësaj radhe u bazua në dy komponenta: në përvojën e punës dhe në përgatitjen profesionale.
Pritet që, më 1 shtator 2008, mësimdhënësit të kenë një licencë të përkohshme dhe ngritje të pagës.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.