Tema Arsimore  (Platformë Personale)

Arkiv February, 2008

 

Republika e Kosovës
KK Malishevë
Fshati Mleçan
Shkolla fillore e mesme e ulët “Beqir Gashi”


Subjekti: Ofertë për binjakëzimin e shkollës sonë me një shkollë në Gjermani

 

Historiku i shkollës sonë: Shkolla jonë filloi punën edukative në vitin 1946.

Përjetimet e gjeneratave, që kaluan vitet e shkollimit, nuk janë të shkëlqyeshme sepse diktatura komuniste e ish federatës jugosllave ishte jo favorizuese për faktorin kosovar. Shkolla ishte e politizuar dhe diskriminimi institucional shumë i theksuar. Pas shpërbërjes se ish Jugosllavisë, Serbia ushtroi dhunë të paparë mbi banorët shqiptarë kosovar, po ashtu dhunoi sistemin arsimor duke mbyllur shkollat. Shumë shkolla deri tek fakultetet punën e vetorganizuan duke punuar nëpër shtëpi private dhe bodrume. Në luftën e fundit të shekullit të kaluar (1997-1999) forcat serbe dogjën shkollën.

Pas luftës, viti 1999, shkolla punon në tenda derisa renovohet objekti shkollor nga Organizata "Adra"

Shkolla jonë tani frymon ndryshe, sepse tani më kemi shtetin tonë, Republikën e Kosovës dhe përkrahjen e shumë shteteve në Botë. Ndër ato shtete demokratike është edhe shteti mik Gjermania.

Shkolla jonë shpreh dëshirën që të krijojë rrethin e partneritetit në nivel binjakëzimi me një shkollë të nivelit fillor dhe të mesëm të ulët (klasa I – IX ) në shtetin mik në Gjermani. Përvojat dhe eksperiencat që do t’i shkëmbenim do të ndikonin në përshpejtimin e shkollës sonë drejt shkollës cilësore që është synim i ynë për të krijuar bazamentin për integrime cilësore në Bashkësinë Evropiane.


Shkolla jonë ka 420 nxënës në vitin shkollor 2007-2008. Kemi hapësirë të kufizuar të objektit shkollor. Mësimin e organizojmë në dy ndërresa dhe një pjesë në tri ndërresa. Mësim mbahet edhe në një kontejner.

Foto: Klasa në kontenjer

Foto që flet: Nxënësit lart mësojnë në kontejner – pamje që flet, nuk janë të lumtur, ndërsa nxënësit poshtë mësojnë në klasën brenda shkollës – janë të lumtur…….

Shpresa na mbanë se shpejtë do të ndërtohet shkolla e re.

Shkolla jonë ndodhet në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës.Qëllimi i binjakëzimit:

1. Përfitimi i shkathtësive të shekullit XXI në fushën e edukimit
2. Njohja dhe respektimi i kulturave tjera – integrimi
3. Krahasimi i përparësive dhe dobësive në shkollat tona
4. Krahasojmë metoda e teknika mësimore
5. Këmbimi i vizitave reciproke
6. Bota shtëpi e përbashkët e njerëzimit – mosdiskriminimi
7. Shohim dallimet zhvillimore – nxitja për kreativitet

Nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit e shkollës sonë, Ju përshëndesin dhe presin me pa durim të marrin një përgjigje pozitive.Me respekt: Alush Kryeziu, drejtor i shkollës
Email: alush_kryeziu@hotmail.com
Web: www.shkollarrezor.comShpallet Kosova e pavarur
17.02.2008 Alush Kryeziu


Flamuri i Republikës së Kosovës

Manifestimi në qytezën e MalishevësSot u organizua një ditë aksioni,
pastrimi i hapësirave të brendshme e të jashtme të shkollës sonë.

Po ashtu nxënësit përgatiten
transparente për Pavarësinë e Kosovës
që pritet të shpallet më 17.02.2008LMT – solli revisten “Maz & More”
14.02.2008 Alush Kryeziu

Shkolla jonë ishte njëra ndër tri shkollat e komunës se Malishevës të intervistuara për revisten e KFOR-it

Shkolla që të jetë lëvizese, cilësore, efektive etj., është dhe duhet të jetë gjithherë në kërkim të partnerëve të mundshëm brenda dhe jashtë. Përmasat reciproke të partneritetit shkollë – komunitet do të jenë shumë më të mëdha nëse palët kanë informacion, për rëndësinë e kësaj çështje, pra shkolla, prindërit, komuniteti i brendshëm e po ashtu edhe ai ndërkombëtar.

Bashkëpunimi i shkollës me partnerë ka rezultate të shumta në arsim, si: rritet efektshëria e shkollës, rritet cilësia në mësimdhënie, qeverisje funksionale, rezultate të larta në nxënie, aftësimi i njerëzve për punë dhe profesione, rritet standardi ekonomik e jetësor… Inkurajohen vlerat humane për shkathtësi jetësore e sidomos për nxënie gjatë gjithë jetës.

Shkolla jonë, po ashtu po shqyrton idenë e Ekipit Ndërlidhës Monitorues (LMT), për binjakëzimin e shkollës sonë me një shkollë si motër në Gjermani. Përgatitjet jemi duke i bërë, për informacionin dhe ofertën (në gjuhën angleze) dhe besojmë se kjo do të ndodhë.Siguria në trafik
12.02.2008 Alush Kryeziu

Njësia e policisë së bashkisë – Stacioni Policor në Malishevë, sot organizuan në bashkëveprim me shkollën tonë një ligjëratë për nxënësit tanë, mbi temën “Roli i policisë dhe siguria në trafik”Roli i SHPK-së si partner për shkollën është i mirëseardhur, sepse nxënësit tanë kanë mundësin të marrin informacion jashtë kuadrit të kurrikulave e plan-programeve mësimore që ngrit nivelin e dijeve si tërësi. Këtë rrugë bashkëpunimi do të duhej të praktikonin edhe komuniteti i prindërve, institucionet shëndetësore, kulturore e sportive etj,.

Shkolla jonë falënderon SHPK-në e KK Malishevë e në veçanti ekipin, përberë nga: Mehdi Jonuzi – rreshter, Mirlinda Kastrati – police, Shaqir Selimi – polic dhe Halime Bytyqi – police.Ekipi Ndërlidhës Monitorues i KFOR -it, ( Liaison Monitoring Team – LMT ) vizitoi shkollën tonë.

Ekipi monitorues u interesua për arritjet në planin edukativ të shkollës sonë. Biseda në formë interviste që u zhvillua ishte mjaftë miqësore.

Në planin edukativ ne përpiqemi të integrohemi në përvojat më të avancuara të shteteve më të zhvilluara. Sot kur teknologjia informatike në planin botëror ka arritur të krijojë “super stradën” që jep mundësinë për marrje e dhënie pa kufi është mundësi edhe për ne. Këtë mundësi tani më edhe shkolla jonë e ka.

Shtëpia jonë e përbashkët – Toka, ka nevojë për “prodhimin” e lumturisë dhe largimin e urrejtjes – këtë synim kemi ne.

Mesazhi i nxënësve tan është – Duam të jetojmë të lirë dhe të lumtur!