Tema Arsimore  (Platformë Personale)

Shkruar nga Sam Blumenfeld
 
Një analfabet është dikush që kurrë nuk kishte arritur të mësojë që të lexojë as të shkruajë. Nëna ime, një emigrante nga Polonia, ishte një analfabete e tillë. Ajo ishte jetime në moshë të re dhe nuk kishte mësuar kurrë që të lexojë e të shkruajë. Edhe pse ajo ishte inteligjente, analfabetizmi i saj ia kishte kufizuar jetën e saj intelektuale dhe kulturore. Por, duke qenë e ngritur në një kulturë fetare, ajo kishte fituar atë kuptimin e përbashkët për të qenë një nënë dhe grua shumë e aftë.
Një analfabet funksional, nga ana tjetër, është dikush që mund të ketë shpenzuar deri në 12 vjet në shkollat publike dhe nuk ka mësuar të njoh disa fjalë dhe është i paaftë të deshifrojë gjuhën e shkruar. Ata janë të frustruar, lexues me aftësi të kufizuara…
Në “Wikipedia” shkruan: "Një dallim i dobishëm mund të bëhet në mes analfabetizmit të pastër dhe analfabetizmit funksional. Thjesht personat analfabetë nuk mund të lexojnë ose të shkruajnë. Në të kundërt, personat analfabetë funksionalë mund të lexojnë dhe ndoshta të shkruajnë fjali të thjeshta me një fjalor të kufizuar, por nuk mund të lexojnë ose të shkruajnë mjaft mirë për t'u marrë me kërkesat e përditshme të jetës në shoqërinë e tyre. "
Kështu, mund të themi se analfabetizmi funksional është më i keq se analfabetizmi i thjeshtë. Të gjithë ne jemi analfabet në gjuhë të huaja dhe nuk mund të lexojmë. Për shembull, unë jam shumë i shkolluar për gjuhën angleze, por krejtësisht analfabet në atë ruse ose Armene apo arabe. Por një analfabet funksional beson se ai nuk është aq inteligjent sa të jetë në gjendje për të lexuar gjuhën e tij të cilën ai mund ta flasë mjaft mirë. Shkolla fillore që ai ndoqi, në fakt ia humbi besimin atij dhe e gjuajti atë poshtë duke e dëmtuar funksionin e trurit të tij. Kjo krijon atë vetë-imazhin e dëmshëm që mund të zgjasë një jetë.
Disa analfabetë funksionalë janë të shtyrë nga inteligjenca dhe ambicia e tyre për të kapërcyer pengesat e tyre të leximit dhe duan të jenë të aftë për të krijuar biznese të suksesshme apo për të ndjekur karrierë të suksesshme. Disa nga yjet më të mëdhenj në Hollywood kanë qenë të tillë. Këta individë janë zakonisht nga klasa e mesme, ku prindërit e tyre do të paguajnë mijëra dollarë për tutorë privatë. Ka edhe shkolla speciale, si Shkollën Carroll në Lincoln, Massachusetts, që kujdesen për analfabetë të tillë funksionalë.
Por nëse dikush është i varfër dhe bëhet një analfabet funksional, ndoshta do të mbetet në këtë pozitë për tërë pjesën tjetër të jetës së tij – një jetë e tërë që do t’ia zvogëlojë mundësitë atij për të jetuar mirë. Zakonisht fëmijët e varfër ndjekin shkollat publike që mësojnë të lexojnë me metodën “shkel e shko”, shumë prej këtyre fëmijëve do të bien në shkollën e mesme. Nuk ka kuptim që të vazhdojnë të shkojnë në shkollë në qoftë se ata nuk mund të lexojnë. E pse pra shkollat vazhdojnë të përdorin metoda në mësimdhënie që krijojnë analfabetizmin funksional, nuk është një mister. Ajo është pjesë e një plani socialist për të prodhuar atë shtresën memece të popullit amerikan, sidomos janë ata të shtresës së varfër.
A jeni duke u tronditur nga ky zbulim? Shumica e amerikanëve e kanë të pamundur të besojnë se edukatorët tanë profesionalë do të mund të jenë të përfshirë në një konspiracion të tillë kriminal me qëllim krijimin e "memecëve-poshtë", të fëmijëve në shkollat e tyre. Por ne kemi dëshmi absolute se ky është një realitet. Në të vërtetë, ky komplot ka qenë dhe vazhdon të jetë për më shumë se njëqind vjet.
E vërteta e thjeshtë është se një plan për popullin memec-poshtë, në Amerikë ishte kurdisur në vitin 1898 nga John Dewey, edukator socialist, i cili i bindi socialistët shokët e tij se e vetmja mënyrë për të ndryshuar Amerikën nga një shoqëri individualiste në një shoqëri kolektiviste ishte populli amerikan “memec – poshtë”. Mënyra më e lehtë për ta bërë atë ishte për të ndryshuar mënyrën e metodave në të mësuarit në shkollat tona. Plani i tyre ishte për të hequr qafe metodat akustike tradicionale të cilat prodhonin shkrim-lexim të lartë dhe ta zëvendësonin atë me një metodë tjetër që mëson fëmijët amerikanë të lexojnë anglisht, por sikur të ishte gjuhë kineze….

Burimi i nformacionit: http://www.thenewamerican.com/…/13860-what-is-functional-il…Çka do bëhesh kur të rritesh ose…
11.12.2015 Alush Kryeziu

Shkroi: Xhavit Rexhaj 

Katër rrathë të detyrave te mësuesit kosovar dhe ëndrrat e ndrydhura të fëmijëve
1. Është mirë të kemi metodologji të mirë, ta njohim lëndën dhe të jemi të rregullt në punë, sepse këto janë armët kryesore të mësimdhënësit – por nuk mjaftojnë!
2. Është mirë t’i njohim nxënësit, t’i duam ata, dhe t’i motivojmë për jetë – sepse pikënisje e çdo edukimi e arsimimi të mirë është vetë subjekti i të nxënit, jo mësimdhënësi. Por nuk mjafton!
3. Është mirë t’i identifikojmë dëshirat, ëndrrat, ambiciet, aspiratat e fëmijëve dhe (duke bërë një plan individual të edukimit) t’i ndihmojmë ata në realizimin e tyre – sepse vetëm këto të çojnë lartë e larg në jetë – por nuk mjafton!
4. Ne duhet t’i ndihmojmë fëmijët – nxënësit tanë – të gjurmojnë në imagjinatën, shpirtin dhe mendjen e tyre që të mund të shpalosin ëndrrat e ndrydhura, dëshirat e trusura, fantazitë e mbuluara, buzëqeshjet e frikësuara.
Shumica e fëmijëve tanë nuk kanë përgjigje në pyetjen: Çka do bëhesh kur të rritesh?
Nuk duhet fajësuar ata për këtë! Jemi ne, të gjithë, jo vetëm mësimdhënësit; dhe këtë duhet ta trajtomë që ta kryejmë punën tonë.
Arsimi nuk mund ta realizojë misionin e vet nëse nuk niset nga ëndrrat, ambicjet e dëshirat e fëmijëve; por siç ndodhë shpesh, këto janë aq të ndrydhura, saqë ne mendojmë se fëmijët nuk kanë motivim, nuk duan, refuzojnë, janë përtacë, nuk janë shumë inteligjent, e të tjera; por në të vërtetë jemi NE, familja, rrethi, shkolla, shoqëria, historia që i trusim ata dhe ua ndrydhim dëshirat e ambiciet e ëndrrat. Familja, shkolla dhe shoqëritë tona (si në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e gjithandej) janë shumë të dhunshme; dhe për nga pasojat, dhuna fizika, sado e tmerrshme, me gjasë nuk është forma më e rëndë e dhunës që ushtrojmë ne ndaj fëmijëve.
Prandaj, është detyrë e jona, e mësuesve, të shkojmë përtej të qenit mësues i mirë; duhet të bëhemi sikur zgjidhësit e enigmave e zbuluesit e thesareve – e thesaret nuk janë të lehta për t’u zbuluar. Po të përdorim metafora, thesaret janë shpesh të fshehura thellë pas gurëve, baltës, labirintheve, enigmave, … Për këtë duhet shumë punë, mjeshtri, përkushtim, motivim e dashuri. Dhe kërkimi është hapi kryesor, zgjidhja vjen dikur vetëm nëse fillojmë kërkimin, me kujdes të madh që të mos rrëzojmë ngrehina në kërkim të thesarit.
Vetëm atëherë do ta kemi kryer punën tonë. Kemi shumë shumë punë! Por, këtë punë mund ta kryejnë vetëm mësimdhënësit e askush tjetër dhe kjo e përbën sfidën më të madhe por edhe atë anën shumë fisnike të punës tonë që nuk e kanë profesionet e tjera!
Dhe këtë do ta bëjmë vetëm nëse e ndryshojmë vetën në rend të parë, mobilizohemi edhe një herë sikur në vitet e nëntëdhjeta, i përkushtohemi punës me seriozitet dhe lëvizim përtej improvizimeve, përtej ndjekjes së rrugës së shkurt, madje përtej asaj që e thotë kontrata e jonë.
Ta mendojmë kështu: a është mësimdhënia – puna që e kemi – vërtetë ëndrra e jonë. Sepse nëse nuk është, do ta kemi të vështirë t’i ndihmojmë fëmijët. Dhe, njësoj, as fëmijët nuk do të mund të jenë efektiv e të lumtur me punën e jetën e vet nëse ajo që bëjnë nuk është ëndrra e ambicia e aspirata e tyre – thesari i tyre.
Një fëmijë që ka përgjigje në pyetjen: Çka do bëhesh kur të rritesh është edhe një njeri, punëtor, familjar i lumtur në shoqëri.

Shkroi: Xhavit Rexhaj Nxënësi
23.12.2014 Alush Kryeziu

Nxënësi, si faktor subjektiv në punën mësimore, paraqet strukturën më të rëndësishme sociale të mësimit multifaktoral, për të cilën edhe organizohet e tërë puna mësimore. Prandaj, “nxënësi, si individ me strukturën e vet individuale, dhe nxënësit, si kolektiv me strukturën e tyre sociale, përbëjnë unitetin kompleks të faktorit mësimor dhe ata përherë dhe në mënyrë të drejtëpërdrejtë ndikojnë në procesin mësimor”
Nxënësi, me rolin dhe pozitën e tij në mësim, ndodhet në marrëdhënie të ndërsjella me të gjithë faktorët e sistemit multifaktoral, kështu që këto raporte të nxënësit ndaj faktorëve të tjerë dhe anasjelltas kanë qenë dhe janë të kushtëzuara gjithnjë nga rrethana të ndryshme historiko-shoqërore. Ky, element kushtëzimi në rradhë të parë ka shkaktuar ndryshime në pozitën e nxënësit gjatë zhvillimit historik të mësimit. Gjatë zhvillimit historik, kanë ndryshuar dhe është zhvilluar vetë teoria dhe praktika mësimore, e cila ka bërë që nxënësi, si faktor në mësim, trajtohet ndryshe në krahasim me të kaluarën. Derisa dominonte mendimi se në mësim duhet çmuar ekskluzivisht ana material-sasiore e diturive, nxënësi trajtohet më tepër si objekt në mësim. Ndërkaq më vonë, me zhvillimin e psikologjisë gjenetike, duke futur përkufizime në përmbajtje të punës mësimore, që ishte si rezultat i orientimit të drejtë në bazë të aftësive kuptimore dhe zhvillimit psikofizik të nxënësit, nxënësi trajtohet në mënyrë reale në prcesin mësimor.
Koncepti nxënës, si objekt dhe subjekt në punën mësimore, përbën një kategori komplekse të teorisë dhe të praktikës sonë mësimore. Shikuar nga aspekti i pozitës dhe i rolit të nxënësit, duhet konstatuar se me praktikën e tashme, në të shumtën e rasteve, nuk mund të jemi të kënaqur. Megjithatë, pozita e tij nga aspekti i prezencës fizike si strukturë përbërëse e një bashkësie sociale të klasës, përcakton karakterin determinues të tij, si subjekt mësimor, i cili zë vend me rëndësi në tërë sistemin multifaktoral të organizimit të punës mësimore.
Duke u mbështetur në konstatimet e mëparshme, përfundojmë se pozita e nxënësit, në kushtet e tashme të punës mësimore, duhet ndryshuar edhe më tej drejt demokratizimit të marrëdhënieve – në punën mësimore me qëllim të formimit të personalitetit me vetëdije sa më të lartë në mësim, i cili, me aftësitë dhe angazhimet e vetëdijshme të tij do të jetë faktor i rëndësishëm edhe në organizimin dhe realizimin e plotë të tërë punës mësimore, duke i përpunuar informatat e fituara, ai zhvillon aftësitë intelektuale.
Duke përcaktuar në këtë mënyrë pozitën dhe rolin e nxënësve në mësim, themi se ai nuk u ekspozohet vetëm ndikimeve të jashtme, por edhe ai ushtron ndikim mbi elementet dhe strukturat e sistemit të gjërë dhe të shumëfishtë të faktorëve, por, megjithatë, ndikimet e jashtme në pikëpamje të intensitetit dhe ekstensitetit të tyre, janë më të mëdha, prandaj organizimi dhe planifikimi i tyre i drejtë luan rol me rëndësi; posaçërisht bashkërendimi (koordinimi) dhe korelacioni interfaktoral është i domosdoshëm për të arritur rezultate të duhura dhe për një racionalizim dhe ekonomizim të plotë të punës, drejt realizmit sa më të mirë të detyrave mësimore. 

(Burimi: Mësimdhënie – Mësimnxënie)Sfida e zhvillimit profesional
4.10.2014 Alush Kryeziu

Zhvillimi profesional i mësimdhënësve është një fushë shumë e gjerë dhe e larmishme në rrafshin e dijeve. Megjithatë, e para, me më shumë thellësi, e kësaj problematike do të kishte në objektiv kërkimin dhe ekzaminimin më të hollësishëm të përmbajtjeve të ndryshme dhe proceseve të cilat çojnë mësuesit në drejtimin për të mësuar. Unë si mësimdhënës, nuk kam arritur të gjej një përgjigje të vetme për sa i përket zhvillimit profesional të mësimdhënësve, megjithatë, çfarëdo qasje tjetër duhet të kuptohet se profesioni i mësimdhënies dhe zhvillimi i tij është themelor dhe vendimtar për garantimin e cilësisë në arsimimin e nxënësve në shekullit XXI.

Profesioni i mësimdhënies është “profesion i njohurive”, njohuritë në fakt, legjitimojnë profesionin e mësimdhënësit. Në këtë kontest, transformimi i mësimdhënësve të shekullit XX, në mësimdhënës të shekullit XXI, është domosdoshmëri për arsim cilësor në kohën që po e jetojmë. Në këtë mënyrë, ky angazhim duhet të rinovohet në vazhdimësi, siç është rasti edhe me shumë profesione tjera, prandaj në këto rrethana edhe mësuesit nuk pushojnë dhe janë gjithherë në kërkim të risive për të shfaqur bindjen e tyre ndaj nevojës për të zgjeruar edhe më tej njohuritë për të përmirësuar aftësitë e tyre personale dhe profesionale.
Zhvillimi profesional i mësimdhënësve konsiderohet si një proces individual dhe kolektiv që duhet të realizohet në bashkëveprim me mësimdhënësit, shkollën, institucionet arsimore dhe partnerë tjerë arsimdashës. Për më tepër, kjo është pamja dhe kontributi për zhvillimin e aftësive profesionale të mësimdhënësve që ngulmon me anë të një shumëllojshmërie të përvojave të të nxënit si; ato formale, joformale apo informale. Koncepti i zhvillimit profesional ka ndryshuar gjatë dekadës së fundit, në të vërtetë, zhvillimi profesional kohët e fundit është domosdoshmëri e një procesi afatgjatë, që mbulon lloje të ndryshme të mundësive dhe përvojat që janë të planifikuara në mënyrë sistematike për të stimuluar zhvillimin dhe evolucionin e mësuesit për arritje dhe cilësi në arsim.
Zhvillimi profesional i mësuesve duhet të jetë konceptuar në lidhje të ngushtë me një kërkim për identitetin profesional, nga mënyra se si ata e përcaktojnë veten dhe të tjerët. Ky është ndërtimi profesional, që zhvillohet gjatë gjithë karrierës së mësimdhënësve, që ngushtë do të duhej të ndikohet nga ndryshimet që ndodhin në shoqëri dhe shkollë.
E tëra që duhet përforcuar, them unë, është vlerësimi i punës së mësimdhënësit. Trajnimet që po ndodhin për ngritjen profesionale të mësueseve, qoftë edhe trajnimet për zbatimin e kurrikulës së re, janë të mirëseardhura, por unë pyes: këto trajnime a janë duke sjellë cilësi dhe a janë evidente dallimet në rezultatet e nxënësve?
Dallimet në cilësi, për mësimdhënësit, më shumë janë evidente në kuadër të një shkolle se sa në mesin e shkollave të ndryshme. Këto dallime nxjerrin në pah të vërtetën se mësimdhënia është një profesion që tejkalon masën e një profesioni të llojit tjetër, është ky profesion që lidhet me patriotizmin e vërtetë për zhvillimin e vendit, prandaj jo secili mund të jetë mësimdhënës efektiv.
Mbi bazën e vëzhgimeve dhe vlerësimeve, për sa i përket ngritjes së kapaciteteve personale dhe profesionale të mësimdhënësit, si mësimdhënës i shekullit XXI, konstatojmë se në këtë rrafsh, ne krijojmë pamjen dhe vijmë te përfundimi; se jo secili trajnim është efektiv. Kritika ka të bëjë për faktin se organizatat burokratike në të cilat teoria dhe praktika shihen si të divorcuara, pra kur nuk shihen rezultatet konkrete në avancimin e cilësisë në arsim, por vetëm kemi një grumbullim të informatave pjesa më e madhe tyre të panevojshme, jo aq favorizuese në planin e ngritjes së kapaciteteve të mësimdhënësve për tu përballur me sfidat e shekullit XXI në sistemin arsimor.

Shkroi: Alush Kryeziu Si t’i motivojmë nxënësit?
7.09.2014 Alush Kryeziu

Askush nuk tha ndonjëherë se mësimdhënia është e lehtë. Motivimi i nxënësve, për të nxënë, është edhe më i vështirë se sa mësimdhënia.

Nëse ju jeni mësimdhënies, padyshim, mund të jetë një sfidë mbi atë se çfarë vërtet duhet bërë që nxënësit me pasion të mësojnë. Megjithatë, ka shumë qasje për ta bërë mësimdhënien dhe nxënien tërheqëse, emocionuese dhe të nevojshme për nxënësit.
Nëse doni të dini se si mund t’i motivoni nxënësit, ja disa hapa:

Krijimi i një mjedis mbështetës dhe pozitiv

Duhet kuptuar se motivimi i nxënësve është një sfidë për të gjithë mësimdhënësit, sepse sot, më shumë se kurrë, nxënësit janë të ekspozuar ndaj shumë njerëzve të ndryshëm që veprojnë si "mësues" në jetën e tyre. Çdo njeri dhe çdo gjë që lidhet me zhvillimet teknologjike, ka ndikim në jetën e nxënësve që t'i bëjë ata të mendojnë, t'i bëjë ata të punojnë dhe t’i bëjë ata njerëz që bota mund të krenohet me ta. Për këtë shkak të këtij inputi të madh, stimulit dhe ndikimit, të gjithë nxënësit luftojnë për të gjetur identitetin e tyre dhe në thelb ata shfaqin dyshim në gjithë ato përpjekje, të shumanshme, të ndikimit nga “mësues të shumtë” në jetën e tyre.
Pasi që nxënësit ballafaqohen me këtë presion të vazhdueshëm të mjedisit dhe zhvillimeve të hovshme teknologjike, domosdo, mësuesi duhet të jetë personi kyç që i drejton dhe i motivon nxënësit e tij. Mësuesi i mirë largon dyshimet dhe ndikon që nxënësit të miratojnë vullnetshëm atë “politikën” e rëndësishme, “zë-fjetur”, se: "Unë do të ju lejoj për të ndikuar në mua, vetëm atëherë, nëse ju provoni se për mua ju jeni personi më me vlerë që kam takuar në jetë”. Kjo politikë është mekanizëm bindës i tyre, sepse nxënësit do të sigurohen, se personi i duhur po merret me ta, në kohën e duhur, dhe në mënyrën më të mirë të duhur.

Pasqyro mbresa pozitive

Nëse ju doni për të motivuar nxënësit tuaj, atëherë ju duhet të dëshmoni se ju jeni personi i cili di të vlerësojë dhe të dëgjojë ata. Ata mund të jenë dyshues për ju në ditën e parë, por ju mund të punoni për të fituar besimin dhe respektin e tyre. Për ta bërë këtë, ju duhet ndonjëherë për të dalë jashtë objektivave të parapara. Ju nuk mund ta bëni këtë në qoftë se ju jobutësisht bëni një përzierje në sfondin e vrazhdë të jetës së tyre. Ju duhet për të dalë jashtë, për të kapur vëmendjen e tyre dhe për ta orientuar lehtazi në drejtimin e duhur atë.
Këtu janë disa mënyra për të bërë një përshtypje pozitive për nxënësit tuaj:
• Të keni intonacion të duhur. Të keni një mendim dhe të siguroheni që ju po e paraqitni atë në një kohë të përshtatshme. Shmangni të folurit e pandërprerë. Ju lejoni që t’ju vijnë të gjitha informatat nga nxënësit pa pasur frikë të flasin me mendjen e tyre.
• Të keni pasion për atë që ju jeni mësimdhënies. Edhe në qoftë se nxënësit nuk janë të interesuar në subjektin tuaj, mënyra e qasjes suaj do të jetë kryesorja. Shumica e të gjithë nxënësve do të jenë me ty, sepse ju jeni të patundur për të shprehur dashurinë tuaj për një subjekt të caktuar, ata do të tentojnë të vërejnë se ju jeni personi i vërtetë që do të ndikojë në jetën e tyre.
• Të jeni energjik. Entuziazmi është “sëmundje” ngjitëse. Entuziazmi e bën të vështirë, që nxënësit të bien në gjumë në klasë. Sigurohuni që ju keni energji për të interpretuar subjektin të paraparë për orën mësimore.
• Vendos një kod etik për pamjen tuaj. Ju duhet të shkëlqeni dhe të lini një përshtypje të mirë; sigurohuni që ju të ecni në klasë siç duhet dhe mundohuni të visheni pak më mirë, apo më mirë se sa një person mesatar.

Përshtati në shqip: Alush Kryeziu
Burimi: www.wikihowKjo platformë tani e tutje do të pasqyrojë pikëpamje individuale dhe ekipore mbi tema të ndryshme arsimore. Idetë kreative dhe hulumtimi në fushën e arsimit, do të ngulmojnë në identifikimin e qartë të burimeve që qojnë në përmirësimin e cilësisë në arsim.
Opinionet e parashtruara, do të ndezin idetë që fuqizojnë pasionin për të krijuar vlera.

Ju ftoj për bashkëpunim!

Email: alush_kryeziu@hotmail.comNë vend të një urimi…
2.09.2014 Alush Kryeziu

Presidenti i 16-të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Abraham Lincoln, e dinte vlerën e dijes dhe të mësuarit në jetë.
Për këtë, ai kishte vendosur që mësuesit të djalit të tij, t’i shkruante në formë përkujtimi rreth mënyrës se si duhet trajtuar një fëmijë i vogël.
Lincoln i kishte renditur mësuesit të djalit të tij, pikërisht në ditën e parë të shkollës, një sërë arsyesh e mësimesh të arta të cilat dëshironte që djali i tij t’i mësonte nga mësuesi.


Foto: Parafilloristët Ormiri dhe Diari u nisën, gjyshi u uron nipave fillim të mbarë!

Lexoni më poshtë letrën e Abraham Lincoln të shkruar në vitin 1830

Mësues i nderuar,

Djali im sot e fillon shkollën.
Pas pak, gjithçka do të jetë për të e çuditshme dhe e re, prandaj do të doja ta trajtonit butësisht.
Është një aventurë që ai do ta marrë me vete nëpër të gjitha kontinentet.
Të tilla aventura që ndoshta mund të përfshijnë luftëra, tragjedi dhe fatkeqësi. Ta jetosh këtë jetë, të duhet besim, dashuri dhe kurajo.
Për këtë, i dashur Mësues, do t'ju lutesha ta merrnit përdore e t'i mësoni gjëra që do t’i duhen t’i dijë, mësojeni atë – por butësisht, nëse mundeni.
Mësojeni se për çdo armik, ekziston një mik.
Atij do t‘i duhet të mësojë se jo të gjithë njerëzit janë të drejtë, se jo të gjithë njerëzit janë të sinqertë.
Megjithatë mësojeni se për çdo faqezi ka një hero dhe se për çdo politikan egoist, jeton një lider i përkushtuar.
Mësojeni nëse mundeni se 10 centë të fituar kanë shumë më tepër vlerë se një dollar i gjetur. Në shkollë, mësues, është shumë më e ndershme të dështosh se të mashtrosh.
Mësojeni atë si të humbë hijshëm, dhe si t'i gëzohet fitores kur ai fiton.
Mësojeni të jetë i mirë me njerëzit e mirë, dhe i ashpër me njerëzit e ashpër. Mundohuni t’i qëndrojë sa më larg zilisë, nëse do të mundeni dhe mësojani sekretin e një buzëqeshjeje të çiltër.
Mësojeni po të jetë e mundur – si të qeshë kur të jetë i trishtuar, dhe se të derdhësh lot nuk është aspak turp.
Mësojeni se mund të ketë dështim të ndershëm dhe fitore të turpshme.
Mësojeni t'i përqeshë cinikët.
Mësojeni nëse mundeni të zbulojë mrekullinë e leximit të librave, por gjithashtu i jepni edhe kohën e mjaftueshme për të kundruar misterin e përjetshëm të fluturimit të zogjve në qiell, të bletëve në diell e të luleve mbi një kodër të gjelbër.
Mësojeni të këtë besim në idetë e tij edhe nëse të gjithë do t`i thonë se janë të gabuara.
Mundohuni t`i mësoni birit tim forcën për mos e ndjekur turmën edhe kur të gjithë vrapojnë pas fitimtarit.
Mësojeni të dëgjojë me vëmendje çdo njeri, por gjithashtu të shoshitë të gjithë atë që dëgjon në sitën e së vërtetës dhe të marrë veç të mirën.
Mësojani atij sesi të shesë talentin dhe zgjuarsinë e tij tek ofertuesi më i lartë, por mos të pranojë kurrë asnjë lloj çmimi për shpirtin e zemrën.
Lejojeni të ketë kurajën për të qenë i padurueshëm. Lejoheni të ketë durimin për të qenë trim.
Mësojeni atë të ketë besim sublim te vetvetja, sepse atëherë ai do të ketë gjithmonë besim sublim në njerëzimin dhe në Zotin. Këto janë kërkesat, mësues, por ju bëni më të mirën që mundeni. Ai është fëmijë i vogël dhe i mirë… Dhe është biri im".

Me respekt,
Abraham LincolnPushime të gëzuara!
2.07.2014 Alush Kryeziu

Të dashur nxënës,
Lulet që ju sollët në shkollë po rritën dhe po i japin hijeshi shkollës…
Pushime të gëzuara!Shkolla pajiset me zmadhues zëri
30.06.2014 Alush Kryeziu


Duke falënderuar, z. Haki Rrustem Gashin, i cili pati ndihmuar shkollën me 500 €, nga të cilat mjete, me pëlqimin e Këshillit Drejtues të Shkollës u ble një fotokopje që pati kushtuar 395 € dhe nga pjesa e mbetur KDSH propozoi që shkolla të blejë një pajisje teknologjike për zmadhimin e zërit, pajisje kjo që do t’i shërbej shkollës në raste të veçanta, pasi që shkolla ka hapësirën për shumë qëllime dhe i është dashtë një pajisje e tillë. Kjo pajisje kushtoi 120 €.


         Haki Gashi

Drejtori i shkollës, Alush Kryeziu, falënderon dhe shpreh mirënjohje për z. Haki Gashin, për kontributin e dhënë për SHFMU “Beqir Gashi” në Rrezor (Mleçan) – Malishevë.Duke ju falënderuar z. Shefqet Podvorica, që ia dhuroi shkollës 200 Euro, Biblioteka e Shkollës “Beqir Gashi” në Rrezor (Mleçan) sot, më 26 qershor 2014 është pasuruar edhe me 110 libra.

Ky donacion nga mërgimtari arsimdashës, do të jetojë gjatë në kujtesën e kësaj shkolle.
Komuniteti i shkollës dhe drejtori i kësaj shkolle ka ndarë një mirënjohje për kontributin e dhënë të mërgimtarit arsimdashës z. Shefqet Podvorica dhe ka propozuar që edhe Drejtoria Komunale për Arsim në Malishevë të ndajë mirënjohje për z. Shefqet Podvorica.